Биодинамичен календар октомври 2018

Октомври

1 ПнНамаляваща луна
 • дни на сеитба
 • Цвят 21:00
 • Лист
2 ВтНамаляваща луна
 • дни на сеитба
 • Лист
3 СрНамаляваща луна
 • дни на сеитба
 • Лист
4 ЧтНамаляваща луна
 • дни на сеитба
 • Лист 0:12
 • Плод
☊ at 5:10
5 ПтНамаляваща луна
 • дни на сеитба
 • Плод
6 СбНамаляваща луна
 • дни на сеитба
 • Плод 2:19
 • Корен
Перигей в 1:23
7 НдНамаляваща луна
 • дни на сеитба
 • Корен
8 ПнНамаляваща луна
 • дни на сеитба
 • Корен 4:10
 • Цвят
9 ВтНоволуние
 • дни на сеитба
 • Цвят
10 СрНарастваща луна
 • дни на сеитба
 • Цвят 7:09
 • Лист
11 ЧтНарастваща луна
 • дни на сеитба
 • Лист
12 ПтНарастваща луна
 • дни на сеитба
 • Лист 12:53
 • Плод
13 СбНарастваща луна
 • Плод
14 НдНарастваща луна
 • Плод 22:16
 • Корен
15 ПнНарастваща луна
 • Корен
16 ВтНарастваща луна
 • Корен
17 СрНарастваща луна
 • Корен 10:35
 • Цвят
Апогей в 22:17
☋ at 14:03
18 ЧтНарастваща луна
 • Цвят
19 ПтНарастваща луна
 • Цвят 23:20
 • Лист
20 СбНарастваща луна
 • Лист
21 НдНарастваща луна
 • Лист
22 ПнНарастваща луна
 • Лист 9:58
 • Плод
23 ВтНарастваща луна
 • Плод
24 СрПълнолуние
 • Плод 17:33
 • Корен
25 ЧтНамаляваща луна
 • Корен
26 ПтНамаляваща луна
 • Корен 22:41
 • Цвят
27 СбНамаляваща луна
 • дни на сеитба
 • Цвят
28 НдНамаляваща луна
 • дни на сеитба
 • Цвят
29 ПнНамаляваща луна
 • дни на сеитба
 • Цвят 1:27
 • Лист
30 ВтНамаляваща луна
 • дни на сеитба
 • Лист
31 СрНамаляваща луна
 • дни на сеитба
 • Лист 4:42
 • Плод
Перигей в 22:08
☊ at 5:46
Вижте биодинамичния календар ноември 2018
Лунен календар - Ритъм на природата © 2011-2020 BogMar
Всички права запазени Копирането и публикуването, изцяло или отчасти, без писмено разрешение на авторите е забранено
В началото